Proszę obrócić urządzenie

ilustracja.

Reklama nie musi informować odbiorcy tylko treścią. Można to zrobić przy pomocy obrazu, a najlepiej wyrazi to personalizowana ilustracja, spójna z językiem wizualnym firmy. Dzięki swojej prostocie jest w stanie nie tylko zainteresować odbiorcę, lecz również przekazać skrót myślowy. Zajmujemy się wykonaniem prostych i złożonych ilustracji przeznaczonych do wykorzystania w druku jak i internecie.