Proszę obrócić urządzenie

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ STUDIA GRAFICZNEGO HOLO Studios

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Studio graficzne Holo.
Adres do kontaktu:
Studio graficzne Holo
ul _Os. Na Murawie 9/8, 61-655 Poznań.
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:
telefon +
e-mail: hello@holographic.pl
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na adres hello@holographic.pl.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwane RODO).II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

1.Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a. w celu zapewnienia możliwości korzystania ze strony internetowej i zapewnienia jej poprawnego działania - podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu strony internetowej.
b. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - podstawą prawną tych działań jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.
c. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowych jakie ciążą na administratorze w związku z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego - podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail – w przypadku odpowiedzi na Państwa zapytanie,
c. adres IP,
d. datę i godzinę wizyty na stronie internetowej,
e. numer – w przypadku odpowiedzi na Państwa zapytanie.
3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie zaufane podmioty takie jak dostawcy usług IT oraz dtp i print.
5. Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

1.Państwa dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem strony internetowej Administratora, będą usuwane po upływie 2 lat od daty ostatnich odwiedzin strony.
2. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, będą one przetwarzane przez czas obowiązywania tej umowy, a następnie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz do momentu upływu terminów wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności do upływu terminu wskazanego w przepisach prawa podatkowego.
3. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, Państwa dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu ich przedawnienia wskazanego w przepisach prawa.

IV. PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d. żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych,
f. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie aby wejść i skorzystać ze strony internetowej.

IV. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies - wprowadzenie
W trakcie świadczenia usług, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego strony internetowej. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podstawa przetwarzania plików cookies
Osoby korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

3. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?
Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:
a. pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze strony jest niemożliwe,
b. pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Administratorowi na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może być ograniczone,
c. pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na stronie lub poza nim do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
pliki cookies Administratora,
pliki cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies Administratora
Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
a. Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
b. Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
c. Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkowników,
d. YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane:
Polityka prywatności Google Polityka cookies Facebook

Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności strony.

V. UWAGI KOŃCOWE

W sprawach nieobjętych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności w witrynie internetowej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie, umieszczone na podstronach do niniejszego serwisu.